Curtea de Conturi Sibiu: „În anul 2020 au fost lichidate, ordonanțate și plătite sume nejustificate către SOMA”. Explicațiile Primăriei

Reprezentanții grupului “Stop triplarea taxei de salubrizare!! Sibiu!!” au făcut public, recent, un document emis de Curtea de Conturi Sibiu, care face referire la anumite plăți nejustificate către operatorul de salubritate SC Soma SRL. Primăria Sibiu vine cu precizări, la solicitarea Sibiul Azi, cu privire la acest document.

În document se arată, printre altele, că, în urma verificărilor Camerei de Conturi, s-a stabilit că în anul 2020 “au fost lichidate, ordonanțate și plătite sume nejusiticate către SC Soma SRL, ca urmare a cuprinderii a unor tarife crescute nejustificat”. În actul semnat de Vasile Bădilă, directorul Camerei de Conturi a județului Sibiu, se mai prevede că neregulile constatate au fost înscrise în Raportul de audit financiar, întocmit la UATM Sibiu și vor fi valorificate în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții.

Sibienii revoltați de mărirea taxei de salubrizare au făcut public documentul Curții de Conturi Sibiu. “O primă victorie!!! La sfârșitul lui februarie, solicitasem prin email, la mai multe autorități, analiza modului de derulare a contractului cu SOMA. Azi am primit răspuns de la Camera de Conturi Sibiu. Și, ce sa vezi! Primăria Sibiu a plătit sume nejustificate pe facturi cu tarife mărite”, arată un comentariu pe rețelele de socializare.

Redăm postarea care cuprinde observațiile reprezentanților Curții de Conturi Sibiu:

      – Facebook

 

Explicațiile Primăriei

La solicitarea Sibiul Azi, Primăria Municipiului a venit cu precizări și arată că constatarea Camerei de Conturi Sibiu “nu se referă la taxa plătită de populație pentru serviciul de salubrizare, ci la suma achitată de Primăria Sibiu către operatorul de salubrizare Soma pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în perioada ianuarie – martie 2020”.

Redăm integral răspunsul oficial al conducerii Primăriei Sibiu:

“Constatarea Camerei de Conturi Sibiu NU se referă la taxa plătită de populație pentru serviciul de salubrizare, ci la suma achitată de Primăria Sibiu către operatorul de salubrizare Soma pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în perioada ianuarie – martie 2020.

  1. La această situație s-a ajuns din următoarele motive:

o   Operatorul Soma a depus o solicitare pentru creșterea tarifelor pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor generate de populație începând cu 1 ianuarie 2020, prin încheierea unui act adițional la contractul încheiat în 2016. Actualizarea tarifelor era motivată inclusiv de introducerea de la 1 ianuarie 2020 a contribuției la economia circulară în cuantum de 80 lei/tonă de deșeuri. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu a încheiat actul adițional în 24 martie 2020.

o   ADI ECO a certificat facturile emise de operatorul SOMA în care tariful crescut era aplicat retroactiv, și pentru lunile ianuarie – martie 2020, avizând astfel acceptarea la plată a facturilor. Menționăm că, procedura aplicabilă în cazul plăților către operatorul de salubrizare este următoarea: operatorul emite factura de servicii, aparatul tehnic al ADI ECO verifică realitatea și corectitudinea întocmirii situațiilor cantitative și valorice și emite un aviz de acceptare la plată a facturii respective care, în baza acestei recomandări, este achitată de către fiecare UAT în parte, conform cantităților care îi revin.

o   Având în vedere avizul favorabil emis de ADI Eco și având în vedere prevederile art. I, pct. (10) din actul adițional nr. 8/24.03.2020 în care se specifică faptul că noile tarife se percep „pentru anul 2020”, Primăria Sibiu a efectuat plata facturilor emise de Soma inclusiv pentru lunile ianuarie – martie 2020, cu tarifele actualizate.

În urma constatării Camerei de Conturi Sibiu, Primăria Sibiu a făcut demersurile necesare pentru recuperarea de la operatorul Soma a sumelor plătite în plus în perioada ianuarie – martie 2020.

Având în vedere suma de recuperat de la operatorul SOMA și faptul că serviciul de salubrizare (colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor) se finanțează integral din taxa de salubrizare colectată de la persoanele fizice și juridice din Sibiu, Primăria Sibiu va face demersuri astfel încât, până la finalul anului, să înapoieze aceste sume plătitorilor de taxă de salubrizare fie prin recalcularea sumelor datorate și neachitate încă, fie prin restituirea diferențelor rezultate din recalculare, în cazul în care contribuabilii au achitat deja această taxă”.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.