Cât va costa accesul cu mașina pe Aleea Mihai Eminescu de lângă Stadion

Lucrările din zona Stadionului Municipal au determinat și modificări ale circulației în zona adiacentă acestuia.

Necesitatea punerii în valoare a zonei Aleea Eminescu prin desfășurarea de evenimente publice și sportive sau de petrecerea timpului liber, în contextul realizării lucrărilor de la Stadoinul municipal, a determinat autoritățile locale să propună unele reguli în ceea ce privește circulația pe această alee. Astfel, accesul auto va fi restriciționat prin montarea de piloni mobili și semafoare la intrările dinspre str. Școala de Înot și str. Titu Maiorescu, piloni care vor putea fi acționați doar cu carduri de acces.

Care sunt tarifele pentru accesul autovehiculelor

Potrivit proiectului de hotărâre ce va fi supus la vot în ședința Consiliului Local Sibiu din 24 noiembrie, pentru accesul autovehiculelor în zona pietonală pe Aleaa Mihai Eminescu se va percepe un tarif, după cum urmează: abonament rezident-tarif 15 lei/lună/auto; abonament persoane juridice- tarif 15 lei/lună/acces la locul de parcare( proprietate privată); abonament aprovizionare- tarif 10 lei/30 de minute/auto/în afara intervalului orar de aprovizionare; card acces pentru evenimente -tarif 15 lei/30 de minute/auto sau 100 de lei/o zi, organizatorul având posibilitatea de a opta între cele două tarife, în funcție de natura evenimentului.

Cine poate beneficia de card de acces

După cum se arată în Regulamentul privind reglementarea circulației auto pe Aleea Mihai Eminescu, publicat pe site-ul oficial al municipalității, pentru accesul în acastă zonă este nevoie de card care poate fi solicitat de: persoane fizice care au domiciliul în zona pietonală şi care deţin în proprietate autovehiculul pentru care solicită accesul; b) accesul auto este permanent; c) cardul de acces este netransmisibil şi poate fi utilizat doar pentru autovehiculul pentru care s-a eliberat; d) rezidentul are acces în zona pietonală la domiciliu, având obligaţia ca staţionarea şi parcarea autovehiculului să se facă în interiorul curţii, fiind interzisă staţionarea în alte scopuri în zona pietonală. (2) Abonament persoane juridice a) se emit persoanelor juridice care au punct de lucru în zona pietonală, pentru parcarea autovehiculelor pe proprietate privată; b) accesul auto este permanent; c) se încheie o convenţie pentru un număr de abonamente egal cu numărul de locuri de parcare de pe proprietatea privată; d) beneficiarul abonamentului are obligaţia ca staţionarea şi parcarea autovehiculului să se facă în interiorul curţii, fiind interzisă staţionarea în alte scopuri în zona pietonală . (3) Abonament aprovizionare: a) se eliberează pentru aprovizionare în zona pietonală; b) accesul auto se realizează doar în intervalul orar 05:00 – 10:00; c) cardul de acces este netransmisibil şi poate fi utilizat doar pentru autovehiculul pentru care s-a eliberat; d) staţionarea autovehiculului se va realiza în interiorul curţii, iar în situaţia în care este necesară staţionarea în zona pietonală în dreptul spaţiului la care se efectuează aprovizionare, aceasta este permisă pentru o durată de maxim 30 minute, fără a afecta circulaţia în zonă, fiind interzisă staţionarea în alte scopuri în zona pietonală. (4) Abonament non-rezident a) se eliberează în mod excepţional doar pentru aprovizionarea spaţiilor din zona pietonală, în afara orelor de aprovizionare (05:00 – 10:00); b) cardul de acces este netransmisibil şi poate fi utilizat doar pentru autovehiculul pentru care s-a eliberat; c) staţionarea autovehiculului se va realiza în interiorul curţii, iar în situaţia în care este necesară staţionarea în zona pietonală în dreptul spaţiului la care se efectuează aprovizionare, aceasta este permisă pentru o durată de maxim 30 minute, fără a afecta circulaţia în zonă, fiind interzisă staţionarea în alte scopuri în zona pietonală . (5) Card acces pentru evenimente a) se emit pentru evenimentele avizate în cadrul Comisei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice în Municipiul Sibiu. b) este permis accesul doar autovehiculelor care asigură transportul, montarea/demontarea elementelor necesare asigurării bunei funcţionări a evenimentului şi doar în perioada necesară realizării acestor operaţiuni. c) este interzisă staţionarea simultană a unui număr mai mare de 3 autovehicule şi pentru o durată mai mare de 30 de minute (cu excepţia situaţilor special solicitate de organizator şi avizate în prealabil), fără a afecta circulaţia în zonă , fiind interzisă staţionarea în alte scopuri în zona pietonală.

Dacă se pierde sau se deteriorează cardul de acces, se poate elibera un altul nou contra sumei de 100 de lei/card. În această zonă nu sunt valabile abonamentele sau cardurile de acces din alte zone ale orașului. Accesul neautorizat, accesul în zonă al motocicletelor, motoretelor, motoscuterelor, ATV-urilor, circulația în zona pietonală în alte scopuri decât acelea pentru care a fost emis cardul de acces sau nerespectarea intervalului de aprovizionare sau a duratei maxime se pedepsește cu amendă între 300-500 de lei.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.