O nouă autorizație de construire pentru proiectul „Creșterea calității vieții copiilor din Centrul de Plasament Orlat și prevenirea separării copilului de familia sa prin înființarea altei căsuțe de tip familial”