Care este calendarul înscrierilor în învățământul primar pentru anul școlar 2024 – 2025

Ministerul Educației a publicat metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2024 – 2025, pentru Sibiu fiind aprobate 256 clase, pentru un număr estimativ de 4978 elevi.

Pregătirea procesului de înscriere a început în data de 25 martie, când fiecare unitate de învățământ și inspectoratul școlar au afișat circumscripțiile școlare și planul de școlarizare propus. Între 11 aprilie – 14 mai, părinții vor trebui să completeze și să depună cererile-tip de înscriere.

Care sunt etapele de înscriere

Potrivit calendarului înscrierea se face în două etape: ”Prima etapă de înscriere se va desfășura în perioada 14 – 29 mai, în 4 faze, astfel: 14 – 17 mai 2024: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere; 20 – 27 mai 2024: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere; 28 mai 2024: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție; 29 mai 2024: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere. A doua etapă de înscriere în învățământul primar (30 mai – 21 iunie): Cererile vor fi completate de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă; 30 mai 2024: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar; 31 mai – 7 iunie 2024: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua; 10 iunie – 14 iunie 2024: validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor; 17 iunie – 21 iunie 2024: Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile; 21 iunie 2024 afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare”, potrivit unui comunicat al IȘJ Sibiu.

Cine se poate înscriere la clasa pregătitoare

Potrivit aceluași comunicat, ”În clasa pregătitoare vor fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2024 inclusiv. Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar. Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie şi 31 decembrie 2024, inclusiv, pot să îşi înscrie copiii în clasa pregătitoare dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. În situația copiilor care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională, doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, pentru copii împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie şi 31 decembrie 2024. Potrivit Calendarului înscrierii în învățământul primar, în perioada 28 martie – 10 aprilie 2024, se va desfășura Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 (pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate) și vor fi eliberate recomandările pentru înscrierea în învățământul primar (pentru copiii care au frecventat grădinița). Cererea-tip de înscriere la clasa pregătitoare se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului. În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere. Constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după finalizarea procesului de înscriere, în baza procedurii elaborate de Inspectoratul Școlar Județean/al Municipiului București și aprobată de Consiliul de Administrație, cu respectarea criteriilor de transparență, echitate, nondiscriminare și incluziune”.

Sursa foto: Arhiva Sibiul Azi

 

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.